Sprzedaży mieszkania stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

   • zaświadczenie ze spółdzielni o przydziale mieszkania lub odpis z Księgi Wieczystej w przypadku jak wyżej, z założoną księgą wieczystą
   • dowody osobiste właścicieli,
   • zaświadczenie o braku zaległości czynszowych,
   • akt notarialny lub inny akt nabycia nieruchomości

Sprzedaży mieszkania, domu lub lokalu stanowiącego odrębną własność nieruchomości:

   • odpis z KW - z ostatnich 3 m-cy,
   • dowody osobiste właścicieli,
   • akt notarialny lub inny akt nabycia nieruchomości,
   • wypis z rejestru gruntów,

Sprzedaży domu w trakcie budowy:

   • odpis z KW,
   • akt notarialny lub inny akt nabycia nieruchomości gruntowej,
   • pozwolenie na budowę,
   • dziennik budowy,
   • dokumentacja techniczna budynku - projekt,
   • dowody osobiste właścicieli,
   • mapka geodezyjna

Sprzedaży nieruchomości gruntowej:

   • odpis z KW z ostatnich 3 m-cy,
   • mapka geodezyjna,
   • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy,
   • wypis z rejestru gruntów,
   • akt notarialny lub inny akt własności,
   • dowody osobiste właścicieli,
   • decyzja zatwierdzająca podział (w przypadku nowego podziału, który nie został jeszcze uwidoczniony w KW)