Wybudować piękny dom, wyposażyć i umeblować go ze smakiem, urządzić okazały ogród, w którym wśród śpiewu ptaków można będzie odpocząć od zgiełku...

Zanim jednak usiądziemy w swojej wymarzonej altance w ogrodzie czy przed rozpalonym kominkiem, trzeba się sporo natrudzić aby odnaleźć właściwe miejsce dla domu naszych marzeń. Bo cóż nam z nowo wybudowanej willi, kiedy zza okien dochodzić będzie hałas, w tle będą dymić kominy zakładu przemysłowego a tuż za płotem powstanie droga szybkiego ruchu?

Decydując się na zakup działki pod budowę domu należy przeprowadzić staranne poszukiwania.

Oto kilka cennych wskazówek, na co zwracać uwagę przy wyborze działki oraz gdzie i co sprawdzić zanim dokonamy transakcji.

Najlepiej aby działka była płaska lub też jej część znajdowała się na lekkim wzniesieniu. Planując budowę domu należy pamiętać, że nie powinien on stać w zagłębieniu gdyż narażony będzie na podmywanie wodą gruntową bądź opadową.

Oglądając działkę należy sprawdzić czy jest do niej doprowadzona woda miejska, kanalizacja, prąd i gaz. Jeżeli nie to czy da się je doprowadzić bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Jeżeli działka nie jest uzbrojona cena jej powinna być wyraźnie niższa od oferowanych w okolicy działek uzbrojonych.

Jakie typy budynków i o jakich gabarytach wznoszone są w okolicy, w której chcesz zakupić działkę (np. domy wolnostojące, bliźniaki, zabudowa szeregowa). Jest to bardzo istotne jeżeli masz już plan wymarzonego domu. Ważne jest także sprawdzenie czy działka nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej – jeżeli tak, to konserwator może postawić warunek dostosowania formy architektonicznej projektowanego budynku do określonego standardu.

Dowiedz się:

Zanim zdecydujesz się na zakup działki sprawdź jak wygląda dostęp do drogi głównej / ulicy osiedlowej; czy jest swobodny czy też konieczne będzie ustanowienie służebności przejazdu przez cudzy teren (to z reguły jest bardzo kłopotliwe).

Dowiedz się czy przez teren działki nie przechodzą przewody podziemne, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić zabudowę działki (informacje takie można uzyskać w zakładach sieciowych).

Udaj się do Działu geodezji miejscowego starostwa, w którym otrzymasz wgląd do dokumentów zawierających następujące informacje:

Walory działki w chwili zakupu niekoniecznie muszą być trwałe. Dlatego przed zakupem nieodzowna jest wizyta w Urzędzie Gminy i dokładna analiza aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Z niego dowiesz się m.in. czy będąca przedmiotem Twojego zainteresowania działka jest nadal działką budowlaną, czy nie została ujęta w planach wykupu gruntów pod budowę autostrady lub czy nie będzie sąsiadować z planowanym zakładem przemysłowym lub centrum handlowym. Miejscowy plan zagospodarowania jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Zdarzyć się może jednak sytuacja, kiedy gmina nie posiada przygotowanego planu zagospodarowania. Wówczas należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Analizując i sprawdzając konkretną działkę warto wybrać się do sądu wieczysto-księgowego i wystąpić o wgląd do księgi wieczystej danej nieruchomości. Każda księga założona dla danej nieruchomości składa się z czterech części, które należy dokładnie przeczytać i przeanalizować.

Sprawność i skuteczność władz gminy do której przynależy działka to kolejny ważny punkt, który trzeba wziąć pod uwagę kupując nieruchomość. Dobrze jest, kiedy gmina dba o okolicę i jej rozwój, planuje budowę szkół, dróg, obiektów kulturalnych i sportowych, itp.

Pamiętaj, że cena podana przez sprzedającego to cena ofertowa. Zawsze możesz spróbować ją zbić w drodze negocjacji.

 1. Wybór rodzaju działki - w zależności od Twoich potrzeb:
  • Budowlana - przeznaczona przede wszystkim na budownictwo jednorodzinne, jak również nieuciążliwą dla otoczenia działalność produkcyjną i usługową.
  • Przemysłowa - na której można wznosić obiekty związane z działalnością gospodarczą, także uciążliwe dla otoczenia (w granicach działki).
  • Rekreacyjna - przeznaczona pod budowę domku letniskowego, a jeśli przewiduje taką możliwość miejscowy plan zabudowy, również domu całorocznego.
  • Siedliskowa - ściśle powiązana z gruntem rolnym, na której można wybudować budynki gospodarcze oraz dom pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę, co uzależnione jest m.in. od powierzchni związanego z działką gruntu rolnego (musi ona co najmniej dorównywać wielkością średniej wielkości gospodarstwa rolnego na terenie danej gminy).
  • Rolna - nie przeznaczona do zabudowania. Możliwe jest jednakże jej odrolnienie – zabieg ten może być łatwiejszy w przypadku gruntów rolnych niższej klasy.
  • Leśna - nie nadająca się do wykorzystania na cele mieszkaniowe.
 2. Ukształtowanie terenu
 3. Uzbrojenie
 4. Rodzaj zabudowy
 5. Sąsiedztwo
  • jaki jest przekrój społeczny mieszkańców okolicy.
  • czy zdarzają się kradzieże i włamania.
  • jak wyglądają i jak bardzo są oddalone budynki sąsiadujące bezpośrednio działką (czy stoją na granicy posesji, czy są od niej oddalone)
  • jaki jest poziom hałasu w okolicy, czy linie wysokiego napięcia nie przebiegają przez działkę, jak blisko jest lotnisko, autostrada, jednostka wojskowa, lina kolejowa, zakłady przemysłowe, wysypisko śmieci
 6. Dostęp i dojazd do działki z ulicy
 7. Sieć podziemna
 8. Geodezja

  Za udostępnienie w/w dokumentów należy uiścić odpowiednią opłatę - stosowną do rodzaju informacji jakie chcesz uzyskać.

  • numer księgi wieczystej dla danej nieruchomości,
  • dane o jej właścicielach,
  • dokładne położenie działki,
  • przebieg granic działki,
  • dokładną powierzchnię działki i klasę gruntu,
 9. Atrakcyjność działki – wizyta w Urzędzie Gminy
 10. Stan prawny
  • I część - to opis dokładnego położenia działki, jej adresu, powierzchni, rodzaju nieruchomości oraz praw rzeczowych związanych z nieruchomością np. służebność drogi koniecznej.
  • II część – dane właściciela/właścicieli, w jakich częściach posiadają udziały.
  • III część – w niej ujęte są ograniczone prawa rzeczowe np. prawo pierwokupu działki (komu przysługuje - gminie, konkretnej osobie), prawo przejazdu, dzierżawy, prawo nieodpłatnego używania działki. Ważne zatem jest aby w tej części nie znajdowały się żadne w/w wpisy. Ich obecność ogranicza swobodę korzystania z działki przez właściciela.
  • IV część – zawiera ewentualne wpisy zabezpieczające dług zaciągnięty przez właściciela nieruchomości.
 11. Gmina i jej praca
 12. Cena działki

art. ze strony portalu oferty.net

Zapraszamy.