Sołtan Nieruchomości

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4A m. 3
Warszawa 00-621

tel. 22 828-00-55,
biuro@soltan-n.pl

www.soltan-komercyjne.pl
www.soltan-n.pl

Informujemy, że od 24.11.2020 Pan Mariusz Gręda nie ma upoważnień do działania w imieniu i na rzecz firmy Sołtan Nieruchomości. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień proszę o kontakt telefoniczny na nr: 605-870-111